Disclaimer I Shine Today beauty and skincare

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ishinetoday.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat I Shine Today beauty and skincare zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan I Shine Today beauty and skincare niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. I Shine Today beauty and skincare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

I Shine Today beauty and skincare behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan I Shine Today beauty and skincare verstrekt, zal I Shine Today beauty and skincare zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

I Shine Today beauty and skincare handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. I Shine Today beauty and skincare zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan I Shine Today beauty and skincare informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die I Shine Today beauty and skincare verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

I Shine Today beauty and skincare mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

I Shine Today beauty and skincare mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is I Shine Today beauty and skincare niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

I Shine Today beauty and skincare zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat I Shine Today beauty and skincare de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Annulering (verwijzing vanuit algemene voorwaarden)

13.1 De Opdrachtgever  heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

13.2 In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

  • 1 werkdag voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
  • 2 werkdagen voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;

13.3 Ten aanzien van Consumenten geldt dat I Shine Today alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen.

13.4 In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.


Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

Wij zijn beveiligd met bulletproof security